Επικοινωνία

Συμβολαιογράφος - Κουρκούτη Χ. Κατερίνα

Ακαδημίας 87
10678 Αθήνα

Τηλέφωνο 2103838224
Κινητό τηλέφωνο 6944512668
Φαξ 2103819019

%6B%6F%75%72%6B%6F%75%74%69%31%30%40%79%61%68%6F%6F%2E%67%72

Στην αρχή

Υπηρεσίες

Η συμβολαιογράφος κ. Κουρκούτη Χ. Κατερίνα στην Αθήνα παρέχει υψηλού επιπέδου συμβολαιογραφικές υπηρεσίες με ευθύνη και αξιοπιστία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρει στο συμβολαιογραφείο της είναι οι ακόλουθες:

♦ ΑΚΙΝΗΤΑ

 • Προσύμφωνο
 • Αγοραπωλησίες
 • Δωρεές
 • Γονικές Παροχές
 • Διανομές - Ανταλλαγές
 • Εργολαβικά συμβόλαια
 • Συστάσεις οριζοντίων και κάθετων ιδιοκτησιών
 • Προσωπικές και πραγματικές δουλείες

 ♦ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

 • Δημόσιες διαθήκες
 • Κατάθεση μυστικών / ιδιόγραφων διαθηκών
 • Ανάληψη μυστικών / ιδιόγραφων διαθηκών
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Απογραφή κληρονομιάς

 ♦ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Συναινετικό Διαζύγιο
 • Πληρεξούσια
 • Ανακλήσεις Πληρεξουσίων
 • Ένορκες Βεβαιώσεις
 • Πράξεις κατάθεσης εγγράφων για λήψη βεβαίας χρονολογίας
 • Μεταβιβάσεις ΤΑΧΙ
 • Πράξεις αναγνώρισεις τέκνων
 • Πράξις για ιατρικός υποβοηθούμενοι ανθρώπινη αναπαραγωγή
 • Εκθέσεις αποσφραγίσεως και απογραφής οικιών.
 • Απογραφές Θυρίδων Θησαυροφυλακείων
 • Καταχώρηση Πνευματικών Δικαιωμάτων

♦ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Σύσταση εταιρειών μέσω "ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ" [Υ.Μ.Σ.]
 • Σύσταση εταιριών και τροποποιήσεις καταστατικού εταιριών
 • Λύση εταιριών
 • Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και μετοχών
 • Συγχωνεύσεις και μετατροπές εταιριών κλπ.
 • Παράσταση στις Γ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών και Μονοπρόσωπων Ε.Π.Ε

Σημείωση: Η αμοιβή (δικαιώματα και έξοδα) της συμβολαιογράφου, είναι αυτή που ορίζει ο νόμος και οι σχετικές εγκύκλιοι και γνωστοποιείται στον μελλοντικό πελάτη μόνο μετά από ανάθεση της υπόθεσής του.